Om Bøgely Maskinsnedkeri ApS

Kontakt os

Historie

1962

Firmaet blev startet den 1. april 1962 af Børge Jensen på privatadressen i Allerød, under navnet "Bøgely Maskinsnedkeri".
I starten var hoved opgaverne inventar for private, det ændrer sig op igennem 60'erne til at være tømrer- og snedkerfirma med opførelse af typehuse og levering af komponenter til selvbyggere

I begyndelsen af 1970'erne ændrer opgaverne sig til mere og mere at være lønarbejde for trælaster.

1979

Den 1. januar 1979 flyttes ind I del af det ophørte V. Grum-Schwensen's møbelfabrik i Allerød og navnet Allerød Maskinsnedkeri overtages som binavn.
Samtidig starter produktionen af massive plankegulve.

2005

Den 14 maj 2005 flyttes der til nyopførte lokaler i Borup ved Skævinge.

Vision

Mission

Vi vil forarbejde træ, og fremstille træprodukter af høj kvalitet, og ønsker at være et alternativ til standardisering og forenkling af produkter til blandt andet byggesektoren i Danmark.
Vi vil tilbyde fremstilling af en variation af forskellige listemodeller, i små og store serier, og med kort leveringstid.

Vision

At være blandt de bedste på vort område

Miljø

Det ydre miljø

Træ er CO2-neutral. Træ forbruger CO2, mens det gror og frigør CO2 ved forbrænding. Vi får ved produktionen et biprodukt i form af spåner, disse anvendes til opvarmning af fabrikken.

Overskydende spåner sælges til f.eks. produktion af spånplader, opvarmning og dyrestrøelse. Vores affaldsprodukter kildesorteres; pap, papir og metal afleveres til godkendte genbrugsordninger, og øvrigt affald bortskaffes til enten forbrænding eller deponi.

Der er ved projektering af fabrikken lagt stor vægt på valg af støjdæmpende/støjbegrænsende materialer. Eks.vis er fabrikationshallen opført i beton med støjisolerende glas, og spåntransport til siloanlæg sker med redler, der er både støjsvag og energi-rigtig

Arbejdsmiljø

Vi bestræber os på at leve op til arbejdsmiljølovgivningen.
Herunder bl.a. at have, og løbende revurdere en arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdstilsynet har ved sit seneste besøg 02-12-2015 tildelt os en grøn smiley.

CE-mærkning

Beklædning

De danske myndigheder stiller krav om, at alle beklædningsbrædder skal være CE-mærket iht. EN 14915 pr. 1 juni 2008.

Kravet gælder alle brædder, der kan bruges til væg- og/eller loftsbeklædning - både til inden- og udendørs anvendelse og med eller uden profilering samt med eller uden imprægnering.

Vi har pr. 1. juni 2008 indført et FPC-system (Factory Production Control) der kvalificerer os til at CE-mærke beklædning omfattende produkttyperne:

DS/EN14519 Massive brædder af træ, og anden træbeklædning
- Maskinprofileret med fer og not.

DS/EN 15146 Massive nåletræsbrædder til indvendig beklædning og facadebeklædning
- Profilerede og fuldkantede brædder (uden fer og not)

DS/EN 14951 Massive brædder af løvtræ samt træbeklædning.
- Maskinprofileret og brædder

EC-overensstemmelseserklæring kan hentes her

Massive gulvplanker

De danske myndigheder har stillet krav om, at trægulve til indendørs anvendelse skal være CE-mærket iht. EN 14342 pr. 1 april 2009.

Vi har siden 2005 anvendt et FPC-system, der kavlificerer os til at CE-mærke trægulve omfattende produkttyperne

DS/EN 13226 Massive parketelementer med fjer og/eller not
DS/EN 13990 Gulvbrædder af massivt nåletræ

Leveret af